Діалектика використання факторних моделей у фінансово-економічному аналізі діяльності малих підприємств

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Primedia eLaunch
Анотація
У статті розглянуто діалектику використання факторних моделей у фінансово-економічному аналізі діяльності малих підприємтсв. Також увагу приділяється сучасним даним. The dialectic of using factor models in the financial and economic analysis of small enterprises is considered in the article. Attention is also paid to modern data. В статье рассмотрены диалектику использования факторных моделей в финансово-экономическом анализе деятельности малых предприятий. Также внимание уделяется современным данным.
Опис
Ключові слова
фінансове управління, аналіз, розвиток, модель, финансовое управление, анализ, развитие, модель, financial management, analysis, development, model
Цитування
Ганін В. І. Діалектика використання факторних моделей у фінансово-економічному аналізі діяльності малих підприємств / В. І. Ганін , В. В .Соляр , Р. В. Біловуc // Actual aspects of development in the context of globalization : аbstracts of IX International Scintific and Practical Conference, Florence, Italy, March 23-24, 2020. – Florence, 2020. – P. 57–61.