Розвиток сили та витривалості у студенток збірної команди з аеробіки засобами кросфіту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний фармацевтичний університет
Анотація
Визначена динаміка розвитку сили та витривалості студенток під впливом розробленої кросфіт-програми. У дослідженні взяли участь 14 студенток 1-3 курсів збірної команди ХНУРЕ з аеробіки та фітнесу. Дослідження тривало 6 місяців. Під впливом пропонованого комплексу спеціальних вправ відбулися позитивні зміни (p<0,01) у показниках розвитку силових якостей та витривалості. Определена динамика развития силы и выносливости студенток под воздействием разработанной кросфит-программы. В исследовании приняли участие 14 студенток 1-3 курсов сборной команды ХНУРЭ по аэробике и фитнесу. Исследование длилось 6 месяцев. Под влиянием предлагаемого комплекса специальных упражнений произошли позитивные изменения (p <0,01) в показателях развития силовых качеств и выносливости. The dynamics of the development of the strength and endurance of students under the influence of the developed crossfit program is determined. The study involved 14 female students of 1-3 courses of the KNURE aerobics and fitness team. The study lasted 6 months. Under the influence of the proposed complex of special exercises, positive changes occurred (p <0.01) in the indicators of the development of power qualities and endurance.
Опис
Ключові слова
студентки, сила, витривалість, кросфіт, аеробіка, выносливость, кроссфит, аэробика, female students, power, endurance, crossfit, aerobics
Цитування
Кривенцова І. В. Розвиток сили та витривалості у студенток збірної команди з аеробіки засобами кросфіту / І. В. Кривенцова, О. В. Крівєнцова, С. А. Семашко // Сучасні тенденції, спрямовані на збереження здоров’я людини : зб. тез наук.-практ. Internet-конф. з міжнар. участю, присвяч. пам'яті проф. О. В. Пєшкової, Харків, 23–24 квіт. 2020 р. / Нац. фарм. ун-т. – Харків, 2020. – Вип. 1. – С. 198–200.