Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3666
Title: Фізкультурні хвилинки - як засіб профілактики захворювань хребта та збереження здоров’я під час дистанційного навчання студентів
Other Titles: Физкультурные минутки - как средство профилактики заболеваний позвоночника и сохранения здоровья при дистанционном обучении студентов
Sports minutes - as a means of preventing spinal diseases and maintaining health during distance learning of students
Authors: Клименченко, В. Г.
Блізнюк, С. С.
Близнюк, С. С.
Klymenchenko, V.
Bliznyuk, S.
Keywords: хребет
сидіння
втома
перерва
збереження здоров’я
позвоночник
сидение
усталость
перерыв
сохранение здоровья
spine
sitting
fatigue
break
health preservation
Issue Date: 23-Apr-2020
Publisher: Національний фармацевтичний університет
Citation: Клименченко В. Г. Фізкультурні хвилинки - як засіб профілактики захворювань хребта та збереження здоров’я під час дистанційного навчання студентів / В. Г. Клименченко, С. С. Блізнюк // Сучасні тенденції, спрямовані на збереження здоров’я людини : зб. тез наук.-практ. Internet-конф. з міжнар. участю, присвяч. пам'яті проф. О. В. Пєшкової, Харків, 23–24 квіт. 2020 р. / Нац. фарм. ун-т. – Харків, 2020. – Вип. 1. – С. 86–88.
Abstract: Використання фізкультхвилинок як способу профілактики захворювань хребта та збереження здоров’я людини при довготривалому сидінні за комп’ютером, в умовах учбового процесу дистанційної форми під час карантину є досить актуальним. В статті наведені вправи, які рекомендується виконувати студентам для профілактики захворювань хребта та запобіганню втоми. Использование физкультминуток как способа профилактики заболеваний позвоночника и сохранения здоровья человека при длительном сидении за компьютером, в условиях учебного процесса дистанционной формы во время карантина является весьма актуальным. В статье приведены упражнения, которые рекомендуется выполнять студентам для профилактики заболеваний позвоночника и предотвращению усталости. The use of physical education as a way to prevent diseases of the spine and maintain human health during prolonged sitting at a computer, in the conditions of the educational process of the remote form during quarantine, is very relevant. The article provides exercises that are recommended for students to prevent diseases of the spine and prevent fatigue.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3666
Appears in Collections:Кафедра одноборств, фехтування і силових видів спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник тез до конференції 11-86-88.pdf590.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.