Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3664
Title: Формування вокальних компетенцій молодших школярів на уроках музики в умовах позакласного виховання
Other Titles: Формирование вокальных компетенций младших школьников на уроках музыки в условиях внеклассного воспитания
The formation of vocal competencies of younger students in music lessons in extracurricular education
Authors: Луганська, В. В.
Слепцова, О. В.
Луганская, В. В.
Слепцова, Е. В.
Luganska, V.
Sleptsova, О.
Keywords: вокальні здібності
пісні
музичне виховання
студентські роботи
вокальные способности
песни
музыкальное воспитание
студенческие работы
vocal abilities
songs
musical education
student work
Issue Date: 7-Jun-2019
Publisher: Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Citation: Луганська В. В. Формування вокальних компетенцій молодших школярів на уроках музики в умовах позакласного виховання / В. В. Луганська, О. В. Слепцова // Освіта і доля нації. Освіта та її ресурси у подоланні сучасних соціокультурних і політичних викликів : матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 7-8 черв. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 142–144.
Abstract: В доповіді автор звертається до проблеми розвитку вокальних здібностей школярів в сучасних умовах, коли перестав існувати масовий спів, знизилася зацікавленість музичною діяльністю. Розвиток вокальних здібностей потребує нових підходів, підбору репертуару, близького дітям, який буде розвивати не тільки вокальні, а і театральні данні. В докладе автор обращается к проблеме развития вокальных способностей школьников в современных условиях, когда интерес к музыкальной деятельности упал, перестало существовать массовой пение. Развитие вокальных способностей требует новых подходов, подбора репертуара, близкого детям, который будет развивать не только вокальные, но и театральные данные. In the report, the author addresses the problem of the development of vocal abilities of students in modern conditions, when interest in musical activity has fallen, mass singing has ceased to exist. The development of vocal abilities requires new approaches, the selection of a repertoire close to children, which will develop not only vocal, but also theatrical data.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3664
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.