Розширені синонімічні ад’єктивно- та адвербіально-вербальні монопредикативні висловлення (на матеріалі сучасної французької художньої прози)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
Автор проаналізував розширені синонімічні ад’єктивно та адвербіально-вербальні монопредикативні висловлення (на матеріалі сучасної французької художньої прози). Автор проанализировал расширенные синонимичные aдъективные и адвербиальные-вербальные монопредикативные высказывания (на материале современной французской художественной прозы). The author analyzed extended synonymous subjective and adverbial-verbal mono-predicative statements (based on modern french fiction).
Опис
Ключові слова
монопредикативне висловлення, французька художня проза, мовно-мовленнєвий акт, монопредикативное высказывания, французская художественная проза, культурно-речевой акт, monopredicative statements, french prose, cultural and speech act
Цитування
Лепетюха А. В. Розширені синонімічні ад’єктивно та адвербіально-вербальні монопредикативні висловлення (на матеріалі сучасної французької художньої прози) / А. В. Лепетюха // Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Постколоніальні стратегії») : тези доп. ІV Міжнар. наук. конф., Харків, 6–7 квіт. 2018 р. / Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ, 2018. – С. 72–74.