Українське державотворення: історичний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-11
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Даний збірник містить наукові тези викладачів, студентів і магістрантів історичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди, які присвячені проблемам історіографії та джерелознавства, антропологічного виміру історії, історії української культури та духовності, історії державотворчих процесів в Україні; а також актуальним проблемам історії України та всесвітньої історії. Данный сборник содержит научные тезисы преподавателей, студентов и магистрантов исторического факультета ХНПУ имени Г. С. Сковороды, посвященных проблемам историографии и источниковедения, антропологического измерения истории, истории украинской культуры и духовности, истории процессов государственного строительства в Украине; а также актуальным проблемам истории Украины и всемирной истории. This collection contains scientific theses of teachers, students and undergraduates of the history faculty of Kh.N. Frying pans devoted to the problems of historiography and source studies, the anthropological dimension of history, the history of Ukrainian culture and spirituality, the history of state-building processes in Ukraine; as well as relevant issues of the history of Ukraine and world history.
Опис
Ключові слова
історія України, збірник наукових праць, тези викладачів, студенти, магістранти, історичний факультет, історіографія, джерелознавство, история Украины, сборник научных трудов, тезисы преподавателей, студенты, магистранты, исторический факультет, историография, источниковедение, history of Ukraine, collection of scientific papers, abstracts of teachers, students, undergraduates, history department, historiography, source study
Цитування
Українське державотворення: історичний аспект : матеріали Всеукр. наук. конф., Харків, 11 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – 113 с.