Фольклор у композиторській творчості Лесі Дичко

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-06-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва, ТОВ «Друкарня Мадрид»о
Анотація
В доповіді автор звертається до композиторській творчості Лесі Дичко, яка уособлює й плідно розвиває неофольклористичний напрям музичної творчості, так званої, «другої фольклорної хвилі», що актуалізувався в 60-80-ті рр. ХХ ст. та не втрачає своєї мистецької енергії в музичній царині і нині. В докладе автор обращается к композиторскому творчеству Леси Дычко, которая олицетворяет и плодотворно развивает неофольклористическое направление музыкального творчества, так называемой, «второй фольклорной волны» 60-80-е гг. ХХ , которое и сегодня не потеряло своей художественной энергии в музыкальном мире. In the report, the author refers to the composer's work of Lesya Dichko, who personifies and fruitfully develops the neo-folkloric direction of musical creativity, the so-called "second folk wave", which was actualized in the 1960's and 1980's. but it does not lose its artistic energy in the musical realm today.
Опис
Ключові слова
Леся Дичко, фольклор, українські композитори, Леся Дычко, фольклор, украинские композиторы, Lesya Dychko, folklore, Ukrainian composers
Цитування
Лошков А. Ю. Фольклор у композиторській творчості Лесі Дичко / А. Ю. Лошков // Традиційна культура в умовах глобалізації: синергія традиції та інновації : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 21–22 черв. 2019 р. / Упр. культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Харків. обл. орг.-метод. центр культури і мистецтва ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Друкарня Мадрид, 2019. – С.174–176.