В. І. Ніколаєв – життя і творчість

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-06-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва, ТОВ «Друкарня Мадрид»
Анотація
Стаття присвячена творчості видатного диригента, музиканта і педагога, професора Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського Володимира Івановича Ніколаєва. Досліджено творчий шлях найталановитішого диригента, натхненного інтерпретатора музики, майстра оркестровки та інструментовки, Вчителя з великої літери. Статья посвящена творчеству выдающегося дирижера, музыканта и педагога, профессора Харьковского национального университета искусств имени И. П. Котляревского Владимира Ивановича Николаева. Исследован творческий путь талантливого дирижера, вдохновенного интерпретатора музыки, мастера оркестровки и инструментовки, Учителя с большой буквы. The article is devoted to the work of the outstanding conductor, musician and teacher, professor of Vladimir Kotliarevsky Kharkiv National University of Arts, Vladimir Nikolaev. The creative path of the most talented conductor, inspirational music interpreter, orchestrator and instrumentalist, Тeacher with a capital letter are explored is explored.
Опис
Ключові слова
Ніколаєв В. І., оркестрове диригування, диригент, оркестр народних інструментів, Николаев В. И., оркестровое дирижирование, дирижер, оркестр народных инструментов, Nikolaev V., orchestra conducting, conductor, orchestra of folk instruments
Цитування
Жуков В. П. В.І. Ніколаєв – життя і творчість / В. П. Жуков // Традиційна культура в умовах глобалізації: синергія традиції та інновації : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 21–22 черв. 2019 р. / Упр. культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Харків. обл. орг.-метод. центр культури і мистецтва ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Друкарня Мадрид, 2019. – С. 40–43.