Наука та освіта в дослідженнях молодих учених

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику відображено тези Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених «Наука та освіта в дослідженнях молодих учених», що проходила на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди з нагоди Дня науки. Він містить результати теоретичних та емпіричних досліджень молодих учених України в умовах сучасних викликів. Матеріали стануть у нагоді науковцям, докторантам, аспірантам, викладачам, магістрам і студентам закладів вищої освіти, практичним працівникам у галузі освіти. В сборнике отражены тезисы Всеукраинской научно-практической конференции для студентов, аспирантов, докторантов, молодых ученых «Наука и образование в исследованиях молодых ученых», проходившей на базе Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды по случаю Дня науки. Он содержит результаты теоретических и эмпирических исследований молодых ученых Украины в условиях современных вызовов. Материалы пригодятся ученым, докторантам, аспирантам, преподавателям, магистрам и студентам высших учебных заведений, практическим работникам в области образования. The collection reflects the theses of the All-Ukrainian scientific and practical conference for students, post-graduate students, doctoral students, young scientists "Science and Education in the Research of Young Scientists", held on the basis of the Kharkov National Pedagogical University named after G.S. Pans on the occasion of Science Day. It contains the results of theoretical and empirical studies of young scientists of Ukraine in modern challenges. The materials will be useful to scientists, doctoral students, graduate students, teachers, masters and university students, practical workers in the field of education.
Опис
Ключові слова
наукові дослідження, емпіричні дослідження, теоретичні дослідження, наука, освіта, молоді вчені, научные исследования, эмпирические исследования, теоретические исследования, образование, молодые ученые, Scientific research, empirical research, theoretical studies, the science, education, young scientists
Цитування
Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – 427 с.