Психологія уяви

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
У посібнику розглянуті сутність, основні закономірності, способи й види уяви, її індивідуальні особливості, роль у житті й творчості. Докладно описані ігри й вправи з розвитку уяви у дітей. Для студентів, аспірантів, практичних психологів, педагогів і батьків. В пособии рассмотрены сущность, основные закономерности, способы и виды воображения, его индивидуальные особенности. Подробно описаны игры и упражнения для развития воображения у детей. Для студентов, аспирантов, практических психологов, педагогов и родителей. The essence, the basic patterns, ways and types of imagination, its individual features, role in life and creativity are considered in the manual. Children's imagination development games and exercises are described in detail. For students, post-graduate students, practicing psychologists, pedagogues and parents.
Опис
Ключові слова
уява, функції уяви, види уяви, творчість, тренінг уяви, воображение, функции воображения, виды воображения, творчество, тренинг воображения, imagination, imagination functions, types of imagination, creation, imagination training
Цитування
Кузнєцов М. А. Психологія уяви : навч.-метод. посіб. / М. А. Кузнєцов, Є. В. Заїка. – Харків : ХНПУ, 2013. – 150 с.