Педагог, новатор, гуманіст: погляд з відстані часу (до 100-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди; Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті здійснена рецепція наукового й педагогічного досвіду Василя Сухомлинського, освітянська діяльність якого відома далеко за межами України. На особливу увагу авторки заслуговує еволюція науково-педагогічних поглядів видатного педагога. В статье проанализирован научный и педагогический опыт Василия Сухомлинского, образовательная деятельность которого известна далеко за пределами Украины. Особого внимания автора заслуживает эволюция научно-педагогических взглядов выдающегося педагога. The article deals with the reception of the scientific and pedagogical experience of  Vasyl Sukhomlynsky, whose educational activity  is well known far beyond Ukraine. Particular attention of the author deserves the evolution of scientific and pedagogical  views of the outstanding teacher.
Опис
Ключові слова
педагогічна система, методи навчання, духовна культура вчителя, гуманізм, виховання, Сухомлинський В. О., педагогическая система, методы обучения, духовная культура учителя, гуманизм, воспитание, Сухомлинский В. А., pedagogical system, teaching methods, spiritual culture of a teacher, humanism, education, Vasyl Sukhomlynsky
Цитування
Юр’єва К. А. Педагог, новатор, гуманіст: погляд з відстані часу (до 100-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського) / К. А. Юр’єва // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2018. – Вип. 5. – С. 107–112.