Формування виконавської надійності майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуті питання виконавської надійності вокалістів у концертному виступі на прикладі музично-виконавської діяльності майбутніх вчителів музичного мистецтва. Зроблено висновки, що виконавської надійності сприяють емоційність співака при передачі образу твору, техніка виконання (звуковидобування, дикція, артикуляція, дихання), вміння контролювати на сцені свої статки – психічний та емоційний, здатність зберігати творче самопочуття і художнє самовираження на естраді. В статье рассмотрены вопросы исполнительской надежности вокалистов в концертном выступлении на примере музыкально-исполнительской деятельности будущих учителей музыкального искусства. Сделаны выводы, что исполнительской надежности способствуют эмоциональность певца при передаче образа произведения, техника исполнения (звукоизвлечение, дикция, артикуляция, дыхание), умение контролировать на сцене свое состояние - психическое и эмоциональное, способность сохранять творческое самочувствие и художественное самовыражение на эстраде. The article considers the issues of performing reliability of vocalists in concert performance on the example of musical and performing activities of future teachers of musical art. It is concluded that performing reliability is promoted by the singer’s emotionality when transmitting the image of the work, performance technique (sound production, diction, articulation, breathing), the ability to control one’s state on the stage - mental and emotional, the ability to maintain creative well-being and artistic expression on the stage.
Опис
Ключові слова
виконавська надійність, сценічний виступ, вокалісти, музично-виконавська діяльність, вчитель музичного мистецтва, студентські роботи, исполнительская надежность, сценическое выступление, вокалисты, музыкально-исполнительская деятельность, учитель музыкального искусства, студенческие работы, performance reliability, stage performance, vocalists, music-performing activities, music teacher, student work
Цитування