Значення репертуару для сценічного втілення української народної пісні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті викладені основні константи підбору репертуару для сценічного втілення української народної пісні. Розглянуто основні напрямки та умови вибору репертуару, виходячи з особливостей творчого колективу або окремого вокаліста-виконавця. До основних висновків роботи відносяться положення щодо підбору репертуару, який вимагає чіткого перспективного бачення педагогічного процесу, як цілісної і послідовної системи, яка забезпечує вирішення єдиних художньо-творчих і виховних завдань. В статье изложены основные константы подбора репертуара для сценического воплощения украинской народной песни. Рассмотрены основные направления и условия выбора репертуара, исходя из особенностей творческого коллектива или отдельного вокалиста-исполнителя. К основным выводам работы относятся положения по подбору репертуара, который требует четкого перспективного видения педагогического процесса, как целостной и последовательной системы, обеспечивающей решение единых художественно-творческих и воспитательных задач. The article deals with the choice of repertoire for the stage performance of Ukrainian folk songs. It is indicated that when choosing a repertoire, the peculiarities of the creative team or an individual soloist, performer should be taken into account. It is emphasized that the correct repertoire contributes to a better understanding, has an effective effect on the audience.
Опис
Ключові слова
пісня, сценічне втілення, мистецтво, засоби, репертуар, студентські роботи, песня, сценическое воплощение, искусство, средства, репертуар, студенческие работы, song, stage embodiment, art, means, repertoire, student work
Цитування
Ткаченко Г. М. Значення репертуару для сценічного втілення української народної пісні / Г. М. Ткаченко, В. В. Фомін // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 156–161.