CHARACTERISTICS OF THE TECHNICAL-TACTICAL AND PHYSICAL TRAINING OF ĖPĖE FENCERS AGED 8 TO 10 YEARS

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Discobolul Publishing House
Анотація
The purpose of this paper is to investigate the level of technical-tactical and physical training of the fencer (épée fencer) aged 8 to 10 years. The study was conducted within the épée training group of « Quarto » Sports Club, in the fencing gym of « Steaua » Club throughout the competitive year 2016-2017, with a group formed of 10 athletes of 8 to 10 years old. The results of the study point out the degree of somatic development, the improvement of the specific physical and technicaltactical indicators and the raising of the performance level. The higher values of the capacity for performance were highlighted by athletes in two national competitions where the number of victories in groups tour increased (p < 0.01), the number of made touches increased by 2.5 (p < 0.001), the received touches decreased by 5.1 (p < 0.001), the direct elimination victories increased by 0.5 (p > 0.05) and the obtaining of the direct result during competitions decreased by 2.8 points (p > 0.05). The higher value of these indicators proves the tight connection between the physical training and the technical-tactical one during the fencing sessions. This connection is scientifically argued by the correlative analysis of the investigated indicators. In this sense we can state that by ensuring an adequate level of the technical-tactical and physical training with the help of the most important means we contributed to the achievement of better performances in competitions. Мета цього документу - дослідити рівень техніко-тактичної та фізичної підготовки фехтувальників у віці від 8 до 10 років. Дослідження проводилось в епі-тренувальній групі спортивного клубу «Quarto», в спортзалі з фехтування клубу «Steaua» протягом змагального 2016-2017 року, в групі було 10 спортсменів віком від 8 до 10 років. Результати дослідження вказують на ступінь соматичного розвитку, поліпшення конкретних фізико-технічних тактичних показників та підвищення рівня продуктивності. Більш високі значення працездатності були виділені спортсменами на двох національних змаганнях, де кількість перемог у груповому турі збільшилась (p <0,01), кількість зроблених штрихів збільшилася на 2,5 (p <0,001), отримані штрихи зменшились на 5.1 (p <0,001) перемоги в прямому елімінації збільшилися на 0,5 (p> 0,05), а отримання прямого результату під час змагань зменшилось на 2,8 бала (p> 0,05). Більш висока цінність цих показників доводить тісний зв’язок між фізичною підготовкою та техніко-тактичною під час занять з фехтування. Цей зв'язок науково аргументується кореляційним аналізом досліджуваних показників. У цьому сенсі можна констатувати, що, забезпечуючи належний рівень техніко-тактичної та фізичної підготовки за допомогою більшості важливими засобами ми сприяли досягненню кращих виступів на змаганнях. Цель этого документа - исследовать уровень технико-тактической и физической подготовки фехтовальщиков в возрасте от 8 до 10 лет. Исследование проводилось в эпи-тренировочной группе спортивного клуба «Quarto», в спортзале по фехтованию клуба «Steaua» в течение соревновательного 2016-2017 года, в группе было 10 спортсменов в возрасте от 8 до 10 лет. Результаты исследования указывают на степень соматического развития, улучшения конкретных физико-технических тактических показателей и уровня производительности. Более высокие значения работоспособности были выделены спортсменами на двух национальных соревнованиях, где количество побед в групповом туре увеличилась (p <0,01), количество сделанных штрихов увеличилась на 2,5 (p <0,001), полученные штрихи уменьшились на 5.1 (p <0,001 ) победы в прямом элиминации увеличились на 0,5 (p <0,05), а получение прямого результата во время соревнований уменьшилось на 2,8 балла (p> 0,05). Более высокая ценность этих показателей доказывает тесную связь между физической подготовкой и технико-тактической во время занятий по фехтованию. Эта связь научно аргументируется корреляционного анализа исследуемых показателей. В этом смысле можно констатировать, что, обеспечивая надлежащий уровень технико-тактической и физической подготовки с помощью большинства важными средствами мы способствовали достижению лучших выступлений на соревнованиях.
Опис
Ключові слова
fencing, physical training, technical-tactical training, performance, фехтування, фізичні тренування, техніко-тактична підготовка, виконання, фехтование, физические тренировки, технико-тактическая подготовка, выполнение
Цитування
Characteristics of the technical-tactical and physical training of épée fencers aged 8 to 10 years / L. Pavel, A. Pavel, I. Kriventsova [et al.] // Discobolul: Physical Education, Sports and Kinetotherapy Journal. – 2019. – Vol. 58 (4). – P. 80–84.