Поліпредикативні висловлення з контамінованими конструкціями с'еst + інфінітив (на матеріалі сучасної французької художньої прози)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Міжнародний гуманітарний університет ; Видавничий дім "Гельветика"
Анотація
У данній статті автором було рокрито поліпредикативні висловлення з контамінованими конструкціями с'еst + інфінитив (на матеріалі сучасної французької художньої прози). В данной статье автором были раскрыты полипредикативные высказывания с контаминированными конструкциями с'еst + инфинитив (на материале современной французской художественной прозы). In this article, the author has uncovered polypredictative statements with contaminated constructions with с'еst + infinitive (based on contemporary French fiction).
Опис
Ключові слова
поліпредикативні висловлення, контаміновані конструкції, с'еst + інфінітив, французька художня проза, полипредикативные высказывания, контаминированные конструкции, с'еst + инфинитив, французская художественная проза, polypredictative statements, contaminated designs, c'est + infinitive, french fiction
Цитування
Лепетюха А. В. Поліпредикативні висловлення з контамінованими конструкціями с'еst + інфінітив (на матеріалі сучасної французької художньої прози) / А. В. Лепетюха // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 23-24 берез. 2018 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса ; Херсон : Гельветика, 2018. – С. 86–88.