Розвиток професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у ВНЗ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розкрито особливості розвитку професійної компетентності майбутніх вчителів музичного мистецтва у ВНЗ. Визначено ефективність розвитку професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. В статтье раскрыты особенности развития профессиональной компетентности будущих учителей музыкального искусства в вузе. Определена эффективность развития профессиональной компетентности будущих учителей музыкального искусства. In the article the peculiarities of the development of professional competence of future teachers of music art in universities are revealed. Effectiveness of professional competence of future music teachers has been determined.
Опис
Ключові слова
професійна компетентність, вчителі музичного мистецтва, профессиональная компетентность, учителя музыкального искусства, рrofessional confidence, music art teachers
Цитування
Беземчук Л. В. Розвиток професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у ВНЗ / Л. В. Беземчук, Н. О. Наконечна // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 144–147.