Заснування та діяльність Української Академії наук в період гетьманату П. Скоропадського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто заснування та діяльність Української Академії Наук в період гетьманату П. Скоропадського. В статье рассмотрены основание и деятельность Украинской Академии Наук в период гетманата П. Скоропадского. The article considers the foundation and activities of the Ukrainian Academy of Sciences during the period of Hetman P. Skoropadsky.
Опис
Ключові слова
історія України, Українська Академія наук, гетьман Скоропадський, студентські роботи, история Украины, Украинская Академия наук, гетман Скоропадский, студенческие работы, history of Ukraine, Ukrainian Academy of Sciences, hetman Skoropadsky, student work
Цитування
Кривунченко Є. О. Заснування та діяльність Української Академії наук в період гетьманату П. Скоропадського / Є. О. Кривунченко // Українське державотворення: історичний аспект : матеріали Всеукр. наук. конф., Харків, 11 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 69–73.