Діяльність І. Стешенка на посаді генерального секретаря і міністра народної освіти УНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянута діяльність І. Стешенка на посаді генерального секретаря і міністра народної освіти УНР. В статье рассмотрена деятельность И. Стешенко в должности генерального секретаря и министра народного образования УНР. The article describes the activities of I. Steshenko as Secretary General and Minister of Education of the UPR.
Опис
Ключові слова
історія України, народна освіта УНР, Стешенко І., національне відродження, студентські роботи, история Украини, народное образование УНР, Стешенко И., национальное возрождение, студенческие работы, history of Ukraine, public education UPR, Steshenko I., national revival, student work
Цитування
Гончарова Л. В. Діяльність І. Стешенка на посаді генерального секретаря і міністра народної освіти УНР / Л. В. Гончарова // Українське державотворення: історичний аспект : матеріали Всеукр. наук. конф., Харків, 11 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 33–40.