Програма фахового вступного випробування з економічної теорії для здобуття освітнього ступеня магістр зі спеціальності 051 «Економіка» освітня програма «Економічна теорія»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кафедра економічної теорії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди здійснює підготовку студентів освітнього ступеня магістр за спеціальністю 051«Економіка», освітня програма «Економічна теорія». Здобути такий ступінь освіти можуть особи, що мають диплом про вищу освіту за даним напрямом та проявляють хист до оволодіння знаннями, уміннями та навичками в галузі соціально-економічних і професійно-орієнтованих дисциплін. Видом вступних випробувань абітурієнтів є екзамен з економічної теорії. Кафедра экономической теории Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды осуществляет подготовку студентов образовательного степени магистр по специальности 051 «Экономика», образовательная программа «Экономическая теория». Получить такую степень образования могут лица, имеющие диплом о высшем образовании по данному направлению и проявляют способности к овладению знаниями, умениями и навыками в области социально-экономических и профессионально-ориентированных дисциплин. Видом вступительных испытаний абитуриентов экзамен по экономической теории. The Department of Economic Theory of GS Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University carries out the preparation of Master's degree students in specialty 051 "Economics", educational program "Economic Theory". Individuals who hold a diploma of higher education in this field and who have the skills to acquire knowledge, skills and skills in the field of socio-economic and vocational disciplines can obtain such a degree. A kind of economic theory exam is a kind of entrance test for students.
Опис
Ключові слова
програми, економічна теорія, студенти, магістри, освіта, программы, экономическая теория, студенты, магистры, образование, programs, economic theory, students, masters, education
Цитування
Програма фахового вступного випробування з економічної теорії для здобуття освітнього ступеня магістр зі спеціальності 051 «Економіка» освітня програма «Економічна теорія»/ Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [укл.: Н. В. Шиловцева, Ю. О. Олійник]. – Харків : ХНПУ, 2018. – 37 с.