Науково-дослідна практика магістрантів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Науково-дослідна практика магістрів є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітнього рівня магістра з економічної теорії та має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь здійснення самостійної наукової-дослідної роботи. Научно-исследовательская практика магистров является обязательным компонентом образовательно-профессиональной программы для получения образовательного уровня магистра экономической теории и имеет целью приобретения студентом профессиональных навыков и умений осуществления самостоятельной научной-исследовательской работы. Master's research practice is a compulsory component of the educational and professional program for obtaining a master's degree in economic theory and aims at acquiring the student's professional skills and ability to carry out independent research work.
Опис
Ключові слова
науково-дослідна практика, магістрb, освітньо-професійна програма, магістерські роботи, научно-исследовательская практика, магистры, образовательно-профессиональная программа, магистерские работы, research practice, master's degree, educational and professional program, master's works
Цитування
Науково-дослідна практика магістрантів : програма та метод. рек. Галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спец. 051 "Економіка" / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [укл.: І. В. Cідельникова, Т. Г. Гуцан]. – Харків : ХНПУ, 2018. – 32 с.