Право жінок вибирати та бути обраними до Державної думи Російської імперії 1906-1907 рр.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУМГ імені О. М. Бекетова
Анотація
Висвітлюється питання права жінок вибирати та бути обраними до Державної думи Російської імперії 1906-1907 рр. Освещается вопрос права женщин выбирать и быть избранными в Государственную думу Российской империи 1906-1907 гг. The issue of women's right to choose and be elected to the State Duma of the Russian Empire in 1906-1907 is highlighted.
Опис
Ключові слова
право жінок, державна дума, правовий статус, студентські роботи, право женщин, государственная дума, правовой статус, студенческие работы, women's right, the state duma, legal status, student work
Цитування
Єрьомін В. І. Право жінок вибирати та бути обраними до Державної думи Російської імперії 1906-1907 рр. / В. І. Єрьомін // Ґендерна політика очима української молоді : матеріали підсум. конф. ХІ Регіон. конкурсу молодих вчених, Харків, 24 жовт. 2017 р. / [за заг. ред. Н. В. Бібік, Г. Г. Фесенко]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – С. 77–81.