Специфіка підготовки майбутнього викладача музичного мистецтва до конкурсної діяльності з вокального виконавства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянута проблема підготовки майбутнього викладача музичного мистецтва до конкурсної діяльності та основні засоби цієї підготовки, визначена сутність даного феномена в умовах конкурсної діяльності, висвітлено особливості проведення репетицій, зазначено основні проблеми, які виникають під час підготовки до конкурсів, а також приділена увага розвитку артистизму та підвищенню рівня сценічної культури майбутнього викладача музичного мистецтва. В статье рассмотрена проблема подготовки будущего преподавателя музыкального искусства к конкурснуой деятельности и основные средства этой подготовки, определена сущность данного феномена в условиях конкурсной деятельности, освещены особенности проведения репетиций, указаны основные проблемы, возникающие при подготовке к конкурсам, а также уделено внимание развитию артистизма и повышению уровня сценической культуры будущего преподавателя музыкального искусства. The article deals with the problem of the preparing a future teacher of the music art for competitive activities, the main means of such preparation; the essence of this phenomenon in terms of the competitive activity is determined, the peculiarities of the conducting rehearsals are highlighted, the main problems that arise during preparation for the competitions are indicated. Also, attention is paid to the development of the artistry and enhancement of the stage culture of the future teacher.
Опис
Ключові слова
конкурсна діяльність, вокальне виконавство, викладач музичного мистецтва, студентські роботи, конкурсная деятельность, вокальное исполнительство, преподаватель музыкального искусства, студенческие работы, competitive activity, vocal performance, teacher of music, student work
Цитування
Луганська В. В. Специфіка підготовки майбутнього викладача музичного мистецтва до конкурсної діяльності з вокального виконавства / В. В. Луганська, О. В. Васильєва // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 123–128.