Робота над втіленням художнього образу вокального твору як засіб формування творчої самостійності майбутнього викладача музичного мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті запропоновано методи роботи над втіленням художнього образу вокального твору як одного із засобів формування творчої самостійності майбутнього викладача музичного мистецтва. В статье предложены методы работы над воплощением художественного образа вокального произведения как одного из средств формирования творческойсамостоятельности будущего преподавателя музыкального искусства.The article proposes methods of the working on the embodiment of the artistic image of the vocal work as one of the means of the forming the creative independence of the future teacher of the music.
Опис
Ключові слова
творча самостійність, художній образ, вокальний твір, художній аналіз, викладач музичного мистецтва, студентські роботи, творческая самостоятельность, художественный образ, вокальное произведение, художественный анализ, преподаватель музыкального искусства, студенческие работы, creative independence, artistic image, vocal work, artistic analysis, teacher of the musical ar, student work
Цитування
Маркіна Н. В. Робота над втіленням художнього образу вокального твору як засіб формування творчої самостійності майбутнього викладача музичного мистецтва / Н. В. Маркіна, М. О. Ткаченко // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 118–122.