Вивчення комп’ютерної графіки в середовищі освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається поняття та роль комп’ютерної графіки в середовищі освіти. Також розглянуто проблеми викладання комп’ютерної графіки в навчальних закладах. В статье рассматривается понятие и роль компьютерной графики в среде образования. Также рассмотрены проблемы преподавания компьютерной графики в учебных заведениях. This article discusses the role of the computer graphics in the educational environment. Which is generally computer graphics. The problems of the teaching computer graphics in the schools are also discussed. Using the computer's graphical capabilities can increase students' interest in learning and enhance their cognitive activity.
Опис
Ключові слова
комп’ютерна графіка, освіта, творчість, студентські роботи, компьютерная графика, образование, творчество, студенческие работы, computer graphics, education, creativity, student work
Цитування
Сосюрка Н. П. Вивчення комп’ютерної графіки в середовищі освіти / Н. П. Сосюрка, А. В. Ярошенко // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 97–101.