РОЗРОБКА ТА АПРОБАЦІЯ ОПИТУВАЛЬНИКА МОТИВАЦІЇ ВІДМОВИ ВІД ПАЛІННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-04-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво «Плеяда»
Анотація
Розроблено опитувальник мотивації відмови від паління. Структурна модель опитувальника представлена компонентами автономної, інтроектованої, екстернальної та негативної мотивації. Стандартизація опитувальника показала його високу тест-ретестову надійність та валідність. Разработан опросник мотивации отказа от курения. Структурная модель опросника представлена компонентами автономной, интернальной, экстернальной и негативной мотивации. Стандартизация опросника показала его высокую тест-ретестову надежность и валидность. Inquirer motivation of smoking cessation was developed. Inquirer structural model includes autonomous motivation, introjected motivation, external motivation and amotivation. Standardization of inquirer showed its high test re-test reliability and validity.
Опис
Ключові слова
тютюнопаління, нікотинова аддикція, опитувальник, мотивація відмови від паління, табакокурение, никотиновая аддикция, опросник, мотивация отказа от курения, smoking, nicotine addiction, questionnaire, motivation of smoking cessation
Цитування
Сосін І. К. Розробка та апробація опитувальника мотивації відмови від паління / І. К. Сосін, В. О. Крамченкова, К. І. Фоменко // Довженківські читання : Редукція вживання алкоголю – нова наркологічна парадигма : матеріали XVI Укр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (7–8 квіт. 2015 р.) / Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України , Харків. мед. акад. післядиплом. освіти , Харків. нац. мед. ун-т [та ін.] ; під заг. ред. проф. П. В. Волошина. – Харків : Плеяда, 2015. – С. 192–197.