Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/347
Title: РОЗРОБКА ТА АПРОБАЦІЯ ОПИТУВАЛЬНИКА МОТИВАЦІЇ ВІДМОВИ ВІД ПАЛІННЯ
Authors: Сосін, І. К.
Крамченкова, В. О.
Фоменко, К. І.
Keywords: тютюнопаління
нікотинова аддикція
опитувальник
мотивація відмови від паління
табакокурение
никотиновая аддикция
опросник
мотивация отказа от курения
smoking
nicotine addiction
questionnaire
motivation of smoking cessation
Issue Date: 7-Apr-2015
Publisher: Видавництво «Плеяда»
Citation: Сосін І. К. Розробка та апробація опитувальника мотивації відмови від паління / І. К. Сосін, В. О. Крамченкова, К. І. Фоменко // Довженківські читання : Редукція вживання алкоголю – нова наркологічна парадигма : матеріали XVI Укр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (7–8 квіт. 2015 р.) / Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України , Харків. мед. акад. післядиплом. освіти , Харків. нац. мед. ун-т [та ін.] ; під заг. ред. проф. П. В. Волошина. – Харків : Плеяда, 2015. – С. 192–197.
Abstract: Розроблено опитувальник мотивації відмови від паління. Структурна модель опитувальника представлена компонентами автономної, інтроектованої, екстернальної та негативної мотивації. Стандартизація опитувальника показала його високу тест-ретестову надійність та валідність. Разработан опросник мотивации отказа от курения. Структурная модель опросника представлена компонентами автономной, интернальной, экстернальной и негативной мотивации. Стандартизация опросника показала его высокую тест-ретестову надежность и валидность. Inquirer motivation of smoking cessation was developed. Inquirer structural model includes autonomous motivation, introjected motivation, external motivation and amotivation. Standardization of inquirer showed its high test re-test reliability and validity.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/347
Appears in Collections:Кафедра наукових основ управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сосін І. К., Крамченкова В. О., Фоменко К. І..pdf674.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.