Психологія кольорів в плакатах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розкрито, що плакат є одним із засобів впливу на свідомість людей, виховання громадської активної позиції, суспільних цінностей, спонукання людей до усвідомлення суспільно важливих проблем та громадських ідей. В статье раскрыто, что плакат является одним из средств воздействия на сознание людей, воспитания общественной активной позиции, общественных ценностей, побуждение людей к осознанию общественно важных проблем и общественных идей. The article reveals that the poster is one of the means of influencing people's consciousness, nurturing public active position, public values, encouraging people to become aware of socially important issues and public ideas.
Опис
Ключові слова
колір, психологія кольору, фізіологія людини, вплив, студентські роботи, цвет, психология цвета, физиология человека, влияние, студенческие работы, color, color psychologу, human physiology, influence, student work
Цитування
Кальченко В. О. Психологія кольорів в плакатах / В. О. Кальченко, А. В. Ярошенко // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 55–57.