Особливості і перспективи кар’єрного зростання майбутніх учителів мистецьких дисциплін

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У цій статті переглянуто проблему реалізації кар’єрного потенціалу майбутніх учителів мистецьких дисциплін, на основі аналізу наукових досліджень конкретизовано зміст поняття «кар’єрне зростання», виокремлено перспективні напрями кар’єрного зростання майбутніх учителів мистецьких дисциплін. В этой статье пересмотрена проблема реализации карьерного потенциала будущих учителей художественных дисциплин, на основе анализа научных исследований конкретизировано содержание понятия «карьерный рост», выделены перспективные направления карьерного роста будущих учителей художественных дисциплин. The article considers problem of the career potentials realization future teachers of the art subjects, on the basis of the scientific analysis concertized the concept of the “career growth”, highlighted the career growths promising for the future teachers of the artistic disciplines.
Опис
Ключові слова
учитель мистецьких дисциплін, професійна кар’єра, кар’єрне зростання, перспективи кар’єрного зростання, студентські роботи, учитель художественных дисциплин, профессиональная карьера, карьерный рост, перспективы карьерного роста, студенческие работы, art teacher, professional career, career growth, career prospects, student work
Цитування
Круглова Н. Й. Особливості і перспективи кар’єрного зростання майбутніх учителів мистецьких дисциплін / Н. Й. Круглова, Я. В. Чеботова // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 2. – С. 7–12.