СТРУКТУРНО–ЗМІСТОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТІСНИХ СЕНСІВ ПІДЛІТКІВ–КУРЦІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У статті проаналізовано особливості структурно-змістовних характеристик особистісних сенсів як компонентів свідомості та самосвідомості підлітків-курців. Визначено, що куріння у свідомості підлітка-курця є умовно позитивним смисловим утворенням, змістовним компонентом системи сенсів особистості, що служить задоволенню потреб у груповій приналежності та позитивної ідентичності. В статье проанализированы особенности структурно-содержательных характеристик личностных смыслов как компонентов сознания и самосознания подростков-курильщиков. Выявлено, что курение в сознании подростка-курильщика является смысловым образованием, содержательным компонентом системы смыслов личности, которое служит удовлетворению потребности в групповой принадлежности и позитивной идентичности. The article analyzes the features of structural and semantic characteristics of personal meanings, as components of consciousness and self-awareness of adolescent smokers. It was determined that smoking in the minds of adolescent smokers is conditionally positive semantic form, a meaningful component of the meanings of the individual that serves the needs of group belonging and positive identity.
Опис
Ключові слова
особистісний сенс, свідомість, самосвідомість, тютюнопаління, підлітковий вік, личностный смысл, сознание, самосознание, табакокурение, подростковый возраст, personal meaning, consciousness, self-awareness, smoking, adolescence
Цитування
Крамченкова В. О. Структурно-змістовні характеристики особистісних сенсів підлітків-курців / В. О. Крамченкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Психологічні науки : зб. наук. пр. – Херсон : Гельветика, 2016. – Вип. 2, т. 2. – С. 58–62.