ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОСЕМАНТИКИ ВІТАЛЬНИХ КАТЕГОРІЙ У КУРЦІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-06-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Поліграфічний центр Осадчего В. В.
Анотація
Стаття присвячена вивченню змістовних компонентів свідомості та визначенню місця куріння у семантичному просторі курців різного віку. Виявлено, що категорія куріння у курців всіх досліджуваних вікових груп розташована у позитивному семантичному полі, що підтверджує позитивний особистісний сенс паління. Встановлено вікові особливості системи уявлень особистості курців. Показано, що у віці 20-45 років куріння семантично пов’язане із свободою та впевненостю, а у віці 15-19 років – із задоволенням. Статья посвящена изучению содержательных компонентов сознания и определению места курения в семантическом пространстве курильщиков разного возраста. Выявлено, что категория курения у курильщиков всех исследованых возрастных групп расположена в позитивном семантическом поле, что подтверждает позитивный личностный смысл курения. Установлены возрастные особенности системы представлений личности курильщиков. Показано, что в возрасте 20-45 лет курение семантически связано со свободой и уверенностью, а в возрасте 15-19 лет – с удовольствием. The article deals with the age features of social and psychological factors and mechanisms of smoking. The substantial component of consciousness and the place of smoking in the semantic space of smokers of different ages were studied. The age peculiarities of the system of subjective views on vital categories that characterize the main spheres of life and self-identity were submitted. It is shown that the category of smoking among smokers of all age groups are located in a positive semantic field (on all factors), which confirms the positive personal sense of smoking. The semantic space in the age of 20-45 years showed that freedom and confidence are interconnected concepts, but in the subjective perception of smokers in close connection with these categories is smoking. In the semantic space of teenagers the category pleasure form an association with the affection or smoking tobacco depending on the tobacco behavior that may cause the fixation of nicotine addiction.
Опис
Ключові слова
вік, куріння, психосемантичний простір, суб’єктивні уявлення, особистісний сенс, возраст, курение, психосемантическое пространство, субъективные представления, личностный смысл, age, smoking, psychosemantic space, subjective perceptions, personality sense
Цитування
Крамченкова В. О. Вікові особливості психосемантики вітальних категорій у курців / В. О. Крамченкова, І. К. Сосін // Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. пр. – Київ : НУОУ, 2015. – Вип. 3 (46). – С. 150–157.