СТАН ТА ВИКОРИСТАННЯ ACER SACCHARINUM L. В ОЗЕЛЕНЕННІ М. ХАРКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпропетр. держ. агр.-екон. ун-т
Анотація
Об'єктом досліджень було обрано Acer saccharinum. Метою роботи було визначення стану Acer saccharinum в різних типах насаджень Харкова. Дослідження проводили за допомогою маршрутно-польових і фенологічних методів, зимостійкість рослин оцінювали за даними візуальних спостережень із використанням шкали С. Я. Соколова, посухостійкість у польових умовах оцінювали за шкалою С. С. П'ятницького, вміст пластидних пігментів було визначено за загальноприйнятими методиками. Объектом исследований был избран Acer saccharinum. Целью работы было определение состояния Acer saccharinum в разных типах насаждений Харькова. Исследования проводили с помощью маршрутно-полевых и фенологических методов, зимостойкость растений оценивали по данным визуальных наблюдений с использованием шкалы С. Я. Соколова, засухоустойчивость в полевых условиях оценивали по шкале С. С. Пятницкого, содержание пластидных пигментов было определено по общепринятым методикам.
Опис
Ключові слова
декоративні рослини, озеленення, урболандшафти, Acer saccharinum L., студентські роботи, декоративные растения, озеленение, урболандшафты, студенческие работы, urbolandscape, ornamental plants, landscaping, student's work
Цитування
Гончаренко Я. В. Стан та використання Acer saccharinum L. в озелененні м. Харків / Я. В. Гончаренко, М. Осинський // Рослини та урбанізація : матеріали п’ятої Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 16–17 лют. 2016 р.) / Дніпропетр. держ. агр.-екон. ун-т [та ін.]. - Дніпропетровськ, 2016. - С.27-28.