Лексико-семантичний аспект дискурсу ввічливості (на матеріалі турецької мови)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті описано й схарактеризовано турецький дискурс ввічливості (національний етикет) як лінгвокомунікативне явище, зокрема представлений аналіз лексико-семантичних особливостей етикетних конструкцій, що є домінантами ввічливості у сфері мовленнєвої поведінки етносу.В статье описан и охарактеризован турецкий дискурс вежливости (национальниый этикет) как лингвокомуникативное явление, в частности представлен анализ лексико-семантических особенностей этикетных конструкций, которые являются доминантами вежливости в сфере речевой деятельности этноса. The article describes and characterises Turkish discourse of politeness (national etiquette) as a lingual communicative phenomenon. It presents the analysis of lexico-semantic features of etiquette constructions which are courtesy dominants in the fi eld of speech behaviour of the ethnos.
Опис
Ключові слова
теорія ввічливості, турецький національний етикет, ввічливість мовлення, лексико-семантичні особливості, етикетні конструкції, турецька мова, теория вежливости, турецкий национальный этикет, лексико-семантические особенности, этикетные конструкции, вежливость речи, турецкий язык, theory of courtesy, Turkish national etiquette, lexico-semantic features, speech courtesy, etiquette constructions, Turkish language
Цитування
Петрова Озель Л. П Лексико-семантичний аспект дискурсу ввічливості (на матеріалі турецької мови) / Л. П. Петрова Озель // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2016. – Вип. 3. – С. 51–59.