Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/337
Title: ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Authors: Черновол-Ткаченко, Р. І.
Keywords: дошкільний навчальний заклад
керівник ДНЗ
технологія розвитку
організаційна культура
дошкольное учебное заведение
руководитель ДОУ
технология развития
организационная культура
pre-school
kindergarten manager
technology development
organizational culture
Issue Date: 20-Apr-2016
Publisher: ТОВ «Планета-Принт»
Citation: Черновол-Ткаченко Р. І. Технологія розвитку організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти / Р. І. Черновол-Ткаченко // Управлінські та психологічні аспекти професійної підготовки фахівців в умовах інноваційного розвитку освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. проф. Р. І. Черновол-Ткаченко, проф. О. І. Мармази, доц. О. Є. Гречаник. – Харків : Планета-Принт, 2016. – Ч. 1. – С. 260–264.
Abstract: У статті йдеться про технологізацію дошкільних навчальних закладів (далі ДНЗ), яка змінює процес розвитку організаційної культури його керівників. В статье говорится о технологизации дошкольных учебных заведений (далее ДОУ), которая изменяет процесс развития организационной культуры его руководителей. The article deals technologizing pre-schools, which alters the development of organizational culture of its leaders.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/337
Appears in Collections:Кафедра наукових основ управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Черновол-Ткаченко Р. І..pdf489.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.