Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3369
Title: Епонім «Mehmetçik»: лінгвокультурний аспект
Other Titles: Эпоним «Mehmetçik»: лингвокультурний аспект
The eponym "Mehmetçik": the linguocultural aspect
Authors: Логвиненко, І. А.
Логвиненко, И. А.
Logvynenko, I.
Keywords: епонім
Mehmetçik
турецька мова
лінгвокультурологія
эпоним
турецкий язык
лингвокультурология
eponym
Turkish language
linguoculturology
Issue Date: 2017
Publisher: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Логвиненко І. А. Епонім «Mehmetçik»: лінгвокультурний аспект / І. А. Логвиненко // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 6–7 квіт. 2017 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 60–62.
Abstract: Mehmetçik – це зменшувально-пестлива форма турецького імені Мехмет (Mehmet). Утворена вона шляхом додавання афікса -çik до цього імені і використовується для позначення солдата турецької армії. З точки зору граматики афікс -çik передає у турецькій мові значення «малого розміру, малої кількості, любові і жалості». Епонім «Mehmetçik» включений до «Великого словника турецької мови» Турецького лінгвістичного суспільства, де він визначається як «ім'я, яким любовно називають турецького солдата». Mehmetçik is a diminutive form of the Turkish name Mehmet. It is formed by adding the -çik affix to this name and is used to refer to a Turkish army soldier. In terms of grammar, the -çik affix conveys the meaning of "small size, small amount, love and pity" in Turkish. The name "Mehmetçik" is included in the "Turkish Dictionary of Great Languages" of the Turkish Linguistic Society, where it is defined as "the name affectionately known as the Turkish soldier".
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3369
Appears in Collections:Кафедра східних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Логвиненко_Епонім Mehmetçik .pdf352.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.