Епонім «Mehmetçik»: лінгвокультурний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Mehmetçik – це зменшувально-пестлива форма турецького імені Мехмет (Mehmet). Утворена вона шляхом додавання афікса -çik до цього імені і використовується для позначення солдата турецької армії. З точки зору граматики афікс -çik передає у турецькій мові значення «малого розміру, малої кількості, любові і жалості». Епонім «Mehmetçik» включений до «Великого словника турецької мови» Турецького лінгвістичного суспільства, де він визначається як «ім'я, яким любовно називають турецького солдата». Mehmetçik is a diminutive form of the Turkish name Mehmet. It is formed by adding the -çik affix to this name and is used to refer to a Turkish army soldier. In terms of grammar, the -çik affix conveys the meaning of "small size, small amount, love and pity" in Turkish. The name "Mehmetçik" is included in the "Turkish Dictionary of Great Languages" of the Turkish Linguistic Society, where it is defined as "the name affectionately known as the Turkish soldier".
Опис
Ключові слова
епонім, Mehmetçik, турецька мова, лінгвокультурологія, эпоним, турецкий язык, лингвокультурология, eponym, Turkish language, linguoculturology
Цитування
Логвиненко І. А. Епонім «Mehmetçik»: лінгвокультурний аспект / І. А. Логвиненко // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 6–7 квіт. 2017 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 60–62.