Формування мистецького досвіду майбутнього вчителя музики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто сутність мистецького досвіду в контексті музичної діяльності майбутнього вчителя музики. Розкрито специфіку формування мистецького досвіду на основі сприйняття, уявлення, мислення, розуміння, рефлексії та інтерпретації. В статье рассмотрена сущность художественного опыта в контексте музыкальной деятельности будущего учителя музыки. Раскрыта специфика формирования художественного опыта на основе восприятия, представления, мышления, понимания, рефлексии и интерпретации. The article deals with the essence of artistic experience in the context of music activity of the future music teacher. The specificity of the forming artistic experience based on the perception, imagination, thinking, understanding, reflection and interpretation is revealed.
Опис
Ключові слова
мистецький досвід, майбутній вчитель музики, професійна підготовка, студентські роботи, художественный опыт, будущий учитель музыки, профессиональная подготовка, студенческие работы, artistic experience, future music teacher, professional training, student work
Цитування
Тарасенко М. В. Формування мистецького досвіду майбутнього вчителя музики / М. В. Тарасенко, Л. В. Тарасенко, Л. В. Беземчук // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 203–207.