Students creativitylife in the modern sociocultural context

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
In his article, the author analyzed the students' creativity in the contemporary socio-cultural context. У своїй статті автор проаналізував творчість студентів в сучасному соціокультурному контексті. В своей статье автор проанализировал творчество студентов в современном социокультурном контексте.
Опис
Ключові слова
creativity, students, modernity, socio-cultural context, student work, творчість, студенти, сучасність, соціокультурний контекст, студентські роботи, творчество, студенты, современность, социокультурный контекст, студенческие работы
Цитування
Dneprovska A. Students creativitylife in the modern sociocultural context / A. Dneprovska // Сучасні тенденції в дослідженнях молодих науковців : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. студ., Харків, 16 трав. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2017.– С. 86–88.