Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3341
Title: Функціональне тренування як засіб розвитку силових здібностей учнів старших класів
Other Titles: функциональная тренировка как способ развития силовых способностей учеников старших классов
Functional training as a way of developing strength abilities of high school students
Authors: Кравчук, Т. М.
Карпунець, Т. В.
Степаненко, І. В.
Keywords: функціональне тренування
силові здібності
учні старших класів
урок
функциональная тренировка
силовые способности
ученики старших классов
урок
functional training
strength abilities
high school students
lesson
Issue Date: 2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Citation: Кравчук Т. М. Функціональне тренування як засіб розвитку силових здібностей учнів старших класів / Т. М. Кравчук, Т. В. Карпунець, І. В. Степаненко // Технології збереження здоров’я, реабілітація і фізична терапія : зб. ст. XII Міжнар. наук. конф., Харків–Торунь, 7–8 листоп. 2019 р. – Харків, 2019. – С. 132–136.
Abstract: Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність впливу функціонального тренування на розвиток силових здібностей учнів старших класів. У дослідженні показано, що на уроках фізичної культури в старших класах функціональні вправи можуть гармонійно поєднуватися з вправами видів спорту, що вивчаються та доповнювати їх. Експериментально доведено ефективність використання вправ функціонального тренування для розвитку силових здібностей старшокласників. Цель исследования - теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность влияния функциональной тренировки на развитие силовых способностей учащихся старших классов. В исследовании показано, что на уроках физической культуры в старших классах функциональные упражнения могут гармонично сочетаться с упражнениями видов спорта, которые изучаются и дополнять их. Экспериментально доказана эффективность использования упражнений функциональной тренировки для развития силовых способностей старшеклассников. The purpose of the study is to theoretically substantiate and experimentally verify the effectiveness of the influence of functional training on the development of strength abilities of high school students. The study showed that in physical education classes in high school, functional exercises can be harmoniously combined with sports exercises, they are studied and supplemented. The effectiveness of using functional training exercises to develop the strength abilities of high school students has been experimentally proved.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3341
Appears in Collections:Кафедра спортивно-педагогічних дисциплін і фітнесуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.