The influence of multinational corporations on the economy of Ukraine

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Multinational corporations are a form of international business, whichnowadays plays an important role in haping the strategy of the developmet of economic system of Ukraine. Багатонаціональні корпорації - це форма міжнародного бізнесу, яка сьогодні відіграє важливу роль у формуванні стратегії розвитку економічної системи України. Транснациональные корпорации - это форма международного бизнеса, которая сегодня играет важную роль в формировании стратегии развития экономической системы Украины.
Опис
Ключові слова
multinational corporations, economy, Ukraine, student work, багатонаціональні корпорації, економіка, Україна, студентська робота, многонациональные корпорации, экономика, Украина, студенческие работы
Цитування
Vasylieva М. The influence of multinational corporations on the economy of Ukraine / М. Vasylieva // Сучасні тенденції в дослідженнях молодих науковців : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. студ., Харків, 16 трав. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 50–52.