Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3301
Title: Цифрова культура майбутнього викладача
Other Titles: Цифровая культура будущего преподавателя
Digital culture of the future teacher
Authors: Доценко, С. О.
Keywords: цифрова грамотність
культура
технології
цифровая грамотность
культура
технологии
digital literacy
the culture
technologies
Issue Date: 21-Jun-2019
Publisher: Харківський обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва, ТОВ «Друкарня Мадрид»
Citation: Доценко С. О. Цифрова культура майбутнього викладача / С. О. Доценко // Традиційна культура в умовах глобалізації: синергія традиції та інновації : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 21–22 черв. 2019 р. / Упр. культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Харків. обл. орг.-метод. центр культури і мистец. – Харків : Друкарня Мадрид, 2019. – С. 31–34.
Abstract: Проблема підвищення цифрової культури і цифровий грамотності майбутніх фахівців сьогодні вкрай актуальна. Одним з рішень цієї проблеми є введення нормативних навчальних дисциплін формують цифрову культуру. Проблема повышения цифровой культуры и цифровой грамотности будущих специалистов сегодня крайне актуальна. Одним из решений этой проблемы является введение нормативных учебных дисциплин формирующих цифровую культуру. The problem of improving the digital culture and digital literacy of future specialists is extremely urgent today. One of the solutions to this problem is the introduction of normative educational disciplines forming a digital culture.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3301
ISBN: 978-617-7845-00-2
Appears in Collections:Кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Цифрова культура майбутнього викладача.pdf161.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.