Colour Words as Linguistic and Cultural Markers of Modern Turkish Anthroponyms

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Анотація
In spite of the great interest that is currently being drawn to the study of the anthroponymic systems of different peoples, many theoretical and practical aspects of the Turkish personal name have not yet been studied. In our article we explore the semantics of the Turkish personal names with colour words as a rich source of cultural, historical and linguistic information. Незважаючи на великий інтерес, який викликає сьогодні дослідження антропонімічних систем різних народів, багато теоретичних та практичних аспектів турецького особового імені ще не вивчені. У нашій статті ми досліджуємо семантику турецьких особових імен з колоративними компонентами як багате джерело культурної, історичної та лінгвістичної інформації. Несмотря на большой интерес, который вызывает сегодня исследования антропонимичних систем разных народов, много теоретических и практических аспектов турецкого личного имени еще не изучены. В нашей статье мы исследуем семантику турецких личных имен с колоративной компонентами как богатый источник культурной, исторической и лингвистической информации.
Опис
Ключові слова
anthroponyms, Turkish personal names, colour words, mythological worldview, антропоніми, турецькі особові імена, колоративи, міфологічне світосприйняття, антропонимы, турецкие личные имена, колоративы, мифологическое мировосприятие
Цитування
Logvynenko I. Colour Words as Linguistic and Cultural Markers of Modern Turkish Anthroponyms / I. Logvynenko // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. пр. / Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Вінниця : ДонНУ, 2018. – 2018. – Вип. 35. – С. 75–82.