Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3285
Title: ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Other Titles: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ К ДУХОВНОМУ РАЗВИТИЮ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
PROFESSIONAL TRAINING OF HIGH SCHOOL TEACHERS TO SPIRITUAL DEVELOPMENT OF MODERN STUDENT YOUTH
Authors: Науменко, Н. В.
Козлов, А. В.
Keywords: професійна підготовка
студентська молодь
духовне здоровя
виховання
Issue Date: 2019
Publisher: ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти", Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Науменко Н. В. Професійна підготовка викладачів вищої школи до духовного розвитку сучасної студентської молоді / Н. В. Науменко, А. В. Козлов // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27-28 верес. 2019 р. – Чернігів, 2019. – С. 153–156.
Abstract: В данній роботі духовний розвиток особистості в сучасному суспільстві розглядається як глобальна проблема. Духовний розвиток особистості здійснюється через розвиток її духовної культури; освіта при цьому виступає як транслятор духовної культури, за рахунок чого в освітній діяльності формується специфічний простір духовності. В данной работе духовное развитие личности в современном обществе рассматривается как глобальная проблема. Духовное развитие личности осуществляется через развитие ее духовной культуры; образование при этом выступает как транслятор духовной культуры, за счет чего в образовательной деятельности формируется специфическое пространство духовности. In this work, the spiritual development of the individual in modern society is considered as a global problem. The spiritual development of personality is carried out through the development of its spiritual culture; education at the same time acts as a translator of spiritual culture, due to which a specific space of spirituality is formed in educational activity.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3285
Appears in Collections:Кафедра циклічних видів спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Науменко, Козлов А. В.pdf1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.