ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти", Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В данній роботі духовний розвиток особистості в сучасному суспільстві розглядається як глобальна проблема. Духовний розвиток особистості здійснюється через розвиток її духовної культури; освіта при цьому виступає як транслятор духовної культури, за рахунок чого в освітній діяльності формується специфічний простір духовності. В данной работе духовное развитие личности в современном обществе рассматривается как глобальная проблема. Духовное развитие личности осуществляется через развитие ее духовной культуры; образование при этом выступает как транслятор духовной культуры, за счет чего в образовательной деятельности формируется специфическое пространство духовности. In this work, the spiritual development of the individual in modern society is considered as a global problem. The spiritual development of personality is carried out through the development of its spiritual culture; education at the same time acts as a translator of spiritual culture, due to which a specific space of spirituality is formed in educational activity.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, студентська молодь, духовне здоровя, виховання
Цитування
Науменко Н. В. Професійна підготовка викладачів вищої школи до духовного розвитку сучасної студентської молоді / Н. В. Науменко, А. В. Козлов // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27-28 верес. 2019 р. – Чернігів, 2019. – С. 153–156.