Формування естетичних смаків учнів старших класів на уроках мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті представлена практика формування естетичних смаків учнів старших класів на уроках з мистецтва. Попередньо визначені основні засоби та методи безпосередньої роботи з дітьми. В статье представлена практика формирования эстетических вкусов учащихся старших классов на уроках искусства. Предварительно определены основные средства и методы непосредственной работы с детьми. The practice of forming aesthetic tastes of high school students at art lessons is presented in the article. Predetermined basic methods and tools of direct work with children. .
Опис
Ключові слова
естетичні смаки, старшокласники, засоби, методи, формування естетичних смаків, эстетические вкусы, старшеклассники, способы, методы, формирование эстетических вкусов, aesthetic tastes, high school students, means, methods, forming aesthetic tastes
Цитування
Мартем'янова А. В. Формування естетичних смаків учнів старших класів на уроках мистецтва / А. В. Мартем'янова, Є. А. Мартем'янова // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Харків,17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 208–212.