ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СОРОМ’ЯЗЛИВОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
"Научен хронограф" ЕООД
Анотація
У статті висвітлено одне із найпоширеніших негативних почуттів серед учнів початкової школи – почуття сором’язливості, яке у подальшому може привести до труднощів у спілкуванні як з однолітками, так і з дорослими, пасивності в діяльності і життєдіяльності. Представлено найбільш ефективний метод подолання сором’язливості учнів початкових класів – казкотерапія, яка дає змогу за допомогою різноманітних варіантів роботи з казкою впливати на емоційно-чуттєву сферу молодших школярів. В статье освещено одно из самых распространенных негативных чувств среди учащихся начальной школы - чувство стыдливости, которое в дальнейшем может привести к трудностям в общении как со сверстниками, так и со взрослыми, пассивности в деятельности и жизнедеятельности. Представлен наиболее эффективный метод преодоления застенчивости учащихся начальных классов - сказкотерапия, которая позволяет с помощью различных вариантов работы со сказкой влиять на эмоционально-чувственную сферу младших школьников. The article highlights one of the most common negative feelings among elementary school students - a sense of shyness that can later lead to difficulties in communicating with both peers and adults, passivity in activity and life. The most effective method of overcoming the shyness of elementary school students - fairytale therapy, which allows using various variants of work with a fairy tale to influence the emotional and sensual sphere of younger students.
Опис
Ключові слова
казкотерапія, казка, сором’язливість, молодші школярі, сказкотерапия, сказка, застенчивость, младшие школьники, fairy tale therapy, fairy tale, shyness, primary school students
Цитування
Рудічєва Н. К. Використання казкотерапії для корекції сором'язливих молодших школярів / Н. К. Рудічєва, А. А. Захарова // Хуманитарни Балкански изследвания. – 2019. – Т. 3. № 2(4). – С. 45–50.