Вправи для формування професійних умінь у процесі навчання майбутніх учителів англійської вимови після німецької

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавець ПП Лисенко М.М.
Анотація
Метою розвідки є розробити види вправ для формування професійних фонетичних і фонетично-методичних умінь в англійській мові (АМ) після німецької мови (НМ) під час навчання майбутніх учителів. Целью разведки является разработать виды упражнений для формирования профессиональных фонетических и фонетически-методических умений в английском языке (АМ) после немецкого языка (НС) во время обучения будущих учителей. The purpose of intelligence is to develop types of exercises for the formation of professional phonetic and phonetic-methodological skills in English after German while teaching future teachers.
Опис
Ключові слова
формування фонетичної компетентності, процес навчання іншомовної вимови, фонетично-методичні вміння студентів, вимова англійської мови, формирование фонетической компетентности, процесс обучения иноязычного произношения, фонетически-методические умения студентов, произношение английского языка, formation of phonetic competence, the process of learning a foreign language pronunciation, phonetic and methodological skills of students, pronunciation of English
Цитування
Чухно О. А. Вправи для формування професійних умінь у процесі навчання майбутніх учителів англійської вимови після німецької / О. А. Чухно // Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., Ніжин, 27-28 верес. 2019 р. / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.]. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. – C.100–102.