КЕРІВНИК СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК СУБ’ЄКТ ТА ОБ’ЄКТ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Планета-Принт»
Анотація
У статті актуалізовано роль керівника у інноваційній діяльності ; розкрито сутність, визначено функції та засоби інноваційного менеджменту. В статье актуализирована роль руководителя в инновационной деятельности; раскрыта сущность, определены функции и средства инновационного менеджмента. The article Modified role of leader in innovation; essence, defined features and innovative management.
Опис
Ключові слова
управління, керівник навчального закладу, інноваційна діяльність, інноваційний менеджмент, управление, руководитель учебного заведения, инновационная деятельность, инновационный менеджмент, management, school leaders, innovation, innovation management
Цитування
Мармаза О. І. Керівник сучасного навчального закладу як суб’єкт та об’єкт інноваційних змін / О. І. Мармаза // Управлінські та психологічні аспекти професійної підготовки фахівців в умовах інноваційного розвитку освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. проф. Р. І. Черновол-Ткаченко, проф. О. І. Мармази, доц. О. Є. Гречаник. – Харків : Планета-Принт, 2016. – Ч. 1. – С. 147–154.