Реалізація STEAM-проекту у практиці навчання учнів математики та інформатики на засадах інтеграційного підходу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
У статті розглянуто особливості STEAM-освіти та шляхи її реалізації у навчанні математики та інформатики. Наведено приклади STEAM-проектів, які дають змогу показати значущість математичних, інформатичних, природничих знань й мотивувати учнів до їх набуття. В статье рассмотрены особенности STEAM-образования и пути ее реализации в обучении математике и информатике. Приведены примеры STEAM-проектов, которые позволяют показать значимость математических, информатических, естественных знаний и мотивировать учащихся к их приобретению. The article discusses the features of STEAM-education and the ways of its implementation in teaching mathematics and computer science. Examples of STEAM projects that show the importance of mathematical, informatical, natural knowledge and motivate students to acquire them are given.
Опис
Ключові слова
математика, STEAM-освіта, STEAM-проект, навчання інформатики, міждисциплінарний підхід, магістерські роботи, математика, STEAM-образование, STEAM-проект, обучения информатике, междисциплинарный подход, магистерские работы, mathematics, STEAM-education, STEAM-project, computer science training, interdisciplinary approach, master's work
Цитування
Сапенко А. А. Реалізація STEAM-проекту у практиці навчання учнів математики та інформатики на засадах інтеграційного підходу / А. А. Сапенко // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах: погляд студентів і молодих вчених : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харків. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 379–383.