Тиждень математики як чинник формування комунікативної компетентності учня

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
У статті розглянуті різні підходи до визначення поняття компетентності та компетенції; тлумачення поняття комунікативної компетентності; формування певних комунікативних компетенцій різними заходами тижня математики. В статье рассмотрены различные подходы к определению понятия компетентности и компетенции; толкование понятия коммуникативной компетентности; формирование определенных коммуникативных компетенций различными мерами недели математики. The article considers various approaches to the definition of the concept of competence and competence; interpretation of the concept of communicative competence; the formation of certain communicative competencies by various measures of the week of mathematics.
Опис
Ключові слова
математика, компетентність, компетенція, позакласна робота, тиждень математики, студентські роботи, математика, компетентность, компетенция, внеклассная работа, неделя математики, студенческие работы, mathematics, competence, competence, extracurricular work, math week, student work
Цитування
Чернявська Н. І. Тиждень математики як чинник формування комунікативної компетентності учня / Н. І. Чернявська // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах: погляд студентів і молодих вчених : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харків. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 256–259.