Методичні особливості вивчення поняття числа е

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
В статті розглянуто методичні особливості вивчення числа е, а саме методики визначення числа е та основні методи обчислення його значення, доцільність введення цих методів до аудиторних годин. В статье рассмотрены методические особенности изучения числа е, а именно методики определения числа е и основные методы вычисления его значения, целесообразность введения этих методов к аудиторным часам. The article discusses the methodological features of studying the number e, namely, methods for determining the number e and the main methods for calculating its value, the appropriateness of introducing these methods to classroom hours.
Опис
Ключові слова
математика, методичні особливості, число е, математична освіта, магістерські роботи, математика, методические особенности, число е, математическое образование, магистерские работы, mathematics, methodological features, number e, math education, student work
Цитування
Харченко Д. О. Методичні особливості вивчення поняття числа е / Д. О. Харченко // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах: погляд студентів і молодих вчених : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харків. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 240–243.