ЕМОЦІЙНО-СМИСЛОВІ СКЛАДОВІ СТАНУ ХРОНІЧНОЇ ПСИХІЧНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Планета-Принт»
Анотація
У статті розкрито зміни, що відбуваються при хронізації психічної напруженості у характеристиках емоційної і смислової складових структури цього стану. Ці зміни мають системний взаємопов΄язаний характер та залежать від чинників, що викликають цей стан. В статье раскрыты изменения, которые происходят при хронизации психической напряженности в характеристиках эмоциональной и смысловой составляющих структуры этого состояния. Эти изменения носят системный взаимосвязанный характер и зависят от причин, вызывающих это состояние. The article describes the changes that occur when the chronicity of mental distress in characteristics of emotional and semantic components of the structure of this state. These system changes are interrelated and depend on the causes of this state.
Опис
Ключові слова
психічні стани, хронічна психічна напруженість, емоційна регуляція станів, смислова регуляція станів, психические состояния, хроническая психическая напряженность, эмоциональная регуляция состояний, смысловая регуляция состояний, mental status, chronic mental tension, emotional regulation states, semantic regulation states
Цитування
Колеснік О. Б. Емоційно-смислові складові стану хронічної психічної напруженості / О. Б. Колеснік // Управлінські та психологічні аспекти професійної підготовки фахівців в умовах інноваційного розвитку освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. проф. Р. І. Черновол-Ткаченко, проф. О. І. Мармази, доц. О. Є. Гречаник. – Харків : Планета-Принт, 2016. – Ч. 1. – С. 100–104.