Правильне вокальне дихання - основа голосовидобування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-06-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Доповідь присвячена одному із вагомих чинників якісного звучання голосу – правильному вокальному диханню. Розглядаються типи вокального дихання, способи вдиху і видиху. Доклад посвящен одному из важных факторов качественного звучания голоса - правильному вокальному дыханию. Рассматриваются типы вокального дыхания, способы вдоха и выдоха. The report is devoted to one of the important factors of sound quality of voice - proper vocal breathing. The types of vocal breathing, ways of inhalation and exhalation are considered.
Опис
Ключові слова
вокальне дихання, вокальна техніка, студентські роботи, вокальное дыхание, вокальная техника, студенческие работы, vocal breathing, vocal technique, student work
Цитування
Ду Чжоцзюнь Правильне вокальне дихання - основа голосовидобування / Чжоцзюнь Ду, О. В. Слепцова // Освіта і доля нації. Освіта та її ресурси у подоланні сучасних соціокультурних і політичних викликів : матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 7-8 черв. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 148–149.