МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Планета-Принт»
Анотація
У статті уточнено визначення моделі і розкрита сутність моделювання. Особлива увага приділена моделюванню управлінської діяльності в галузі освіти.В статье уточнено определение модели и раскрыта сущность моделирования. Особое внимание уделено моделированию управленческой деятельности в области образования. The article clarified the definition of models and simulations solved the essence. Particular attention is paid to modeling management activities in the field of education.
Опис
Ключові слова
модель, моделювання, управління, освіта, моделирование, управление, образование, model, modeling, management, education
Цитування
Григораш В. В. Моделювання управлінської діяльності в галузі освіти / В. В. Григораш // Управлінські та психологічні аспекти професійної підготовки фахівців в умовах інноваційного розвитку освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. проф. Р. І. Черновол-Ткаченко, проф. О. І. Мармази, доц. О. Є. Гречаник. – Харків : Планета-Принт, 2016. – Ч. 1. – С. 51–54.